⭐️V O T E 5 SAO, T R A O N G AY C Ố T V IP
B1: Li k e + ch i a s ẻ bài v iết vào 5 hội nhóm
B2: Chụp ảnh màn hình V O T E sau đó comment vào bài viết
Nph sẽ ch e ck com ment và gửi C O D E ngẫu nhiên. Xin cảm ơn
🍀 Hoàn thành xong đợi a d gửi C O D E cho AE nhé!
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝗫 𝗩 𝗜 𝗣 𝗪 𝗜𝗡 𝗖 𝗔 𝗦𝗜. 𝗡𝗢 𝗫𝗔𝗡𝗛 𝗖. 𝗛 𝗜́𝗡 – 𝗠 𝗗 𝟱 𝗨𝗬 𝗧𝗜́𝗡
𝐿𝑖 𝑛 𝑘 𝑐ℎ𝑖́𝑛 ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐: 𝑋 𝑣𝑖 𝑝15. 𝑤 𝑖 𝑛 (𝑏𝑜̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ)
👉 𝐶 𝑜̂̉ 𝑛 𝑔 𝑔. 𝑎 .𝑚 .𝑒 đ 𝑎 𝑑𝑎̣ 𝑛𝑔 , đ 𝑜̂̀ ℎ𝑜 𝑎̣ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡
🔐 𝑁. 𝑎̣ 𝑝/𝑅 .𝑢́ 𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑢̛̀ 1-5 𝑝ℎ𝑢́𝑡, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛g💔💜

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *