🧧 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟏 – 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̛́𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟒 🧧

🐉🐉🐉 CHÀO MỪNG NĂM MỚI – AD CHÚC TOÀN THỂ 500 ANH EM CHOÁNG THỦ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE

⭐ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 : 𝐓𝐮̛̀ 𝟎𝐡𝟑𝟎, 𝟎𝟏/𝟎𝟏 – đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟑𝟏/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒

⭐ Đầu năm mới rục rỡ cùng nhà Choáng Club nhé anh em mình
——————————–
💲💲💲 𝗟𝟬𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝗺𝗮𝘆 𝗺𝗮̆́𝗻 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵:
👉❤️‍🔥 𝑳.𝒊.𝒌.𝒆 + 𝑺.𝒉.𝒂.𝒓.𝒆 𝑷𝒐𝒔𝒕 𝒗𝒂̀𝒐 𝟱 𝒏𝒉𝒐́𝒎
———————————
🔰🔰🔰 GIẢI CHUNG CUỘC
🔥 T0P 1: MAZDA CX-3 trị giá 500.000.000
🔥 T0P 2: VINFAST FADIL trị giá 250.000.000
🔥 T0P 3: KAWASAKI NINJA trị giá 90.000.000
🔥 T0P 4: IPHONE 14 PROMAX trị giá 40.000.000
🔥 T0P 5: SAMSUNG GALAXY TAB S7 10.000.000
🔥 T0P 6-10: AIRPODS PRO 5.000.000

🏮🏮🏮 GIẢI NGÀY:
🍹 T0P 1: IPHONE 13 PROMAX
🍹 T0P 2: IPAD PRO trị giá 5.000.000
🍹 T0P 3: APPLE WATCH trị giá 2.000.000
🍹 T0P 4- 5: C-0-D-E 1.000.000
🍹 T0P 6- 10: C-0-D-E 500.000
🍹 T0P 11- 15: C-0-D-E 200.000
🍹 T0P 16- 30: C-0-D-E 100.000
🍹 T0P 21-50: C-0-D-E 50.000
🍹 T0P 51-200: C-0-D-E 20.000
🍹T0P 201-500: C-0-D-E 10.000
——————//———————-
✡️ 𝐂𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐌𝐞- 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐓𝐚̀𝐢 𝐂𝐡𝐨̛́𝐩 𝐍𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 ✡️
💦 +𝟏𝟎𝟎𝐤 𝐊𝐡𝐢 Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐊𝐲́ 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 – 𝐗𝟑 𝐋𝐚̂̀𝐧 𝐍𝐚̣𝐩 Đ𝐚̂̀𝐮
🔥 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 𝐍𝐠𝐚𝐲 : 𝐂𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠𝐂𝐥𝐮𝐛 . 𝐌𝐞
💯 𝐓𝐚̉𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 : 𝐓𝐚𝐢𝐜𝐡𝐨𝐚𝐧𝐠𝐂𝐥𝐮𝐛 . 𝐌𝐞

https://www.facebook.com/photo/?fbid=381258907611477&set=a.348981600839208

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *