🎰🎰 KHOE HÌNH NỔ HŨ GEN-V.I.P NHẬN CODE 5OK
✅ Tung ảnh N.ổ H.ũ #GENVIP bất kỳ dưới Com men nhận random Cốt may mắn từ 1OK-5OK
❕ Các bước t.gia khoe ảnh:
– 👍 và Se vào 3 nhó.m
– Com men ảnh N.ổ h.ũ #GENVIP
– T.a.g 3 bạn bè và TNV nhận Cốt
*Lưu ý: A_e t.gia đủ các bước để nhận Cốt nhé !
—–♦️—♥️—♠️—♣️—–
👑 𝑮𝑬𝑵𝑽𝑰𝑷 – 𝑪𝒐̂̉𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒎𝒆 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝑻𝒆̂́ 👑
🌐 𝑪𝒉𝒐̛𝒊 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊: 𝑮𝑬𝑵𝑽𝑰𝑷𝟴𝟴. 𝑼𝑺
🏘 𝑭𝒂𝒏𝒑𝒂𝒈𝒆 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒐̣̂𝒄 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒚: https://goeco.link/LKhfw
🏘 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒌𝒆̂𝒏𝒉 𝑻𝒆𝒍𝒆 𝒄𝒐́ 𝟭𝑶𝑶𝑲 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝟑𝟎𝒑: https://goeco.link/MvlxC
🏘 𝑮𝒓𝒐𝒖𝒑 𝑭.𝒃: https://goeco.link/uJyyJ
✅ 𝑫.𝒌𝒚́ 𝑻𝑲 + 𝟭𝑶𝑶𝑲 𝒕𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̉
🏧 𝑵𝒂̣.𝒑 – 𝑹𝒖́.𝒕 𝒕𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝟭:𝟭 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕

https://www.facebook.com/photo?fbid=233983426073474&set=a.122010217270796

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *