“🥰 Cùng RollVip đem $ về cho mẹ nào AE.
𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
💥CHĂM CHỈ ĐẾN ĐÂU THU NHẬP ĐẾN ĐÓ?💥
▶️ X3 LẦN NẠP ĐẦU CHO ANH EM TÂN THỦ
👉𝐾ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̣𝑝: 𝐌𝐨𝐦𝐨 𝟏𝟐𝟎%
📣Số lượng có hạn, ưu tiên anh em tt mạnh ❤️
👉Tham gia ngay 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐯𝐢𝐩.𝐧𝐞𝐭
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉Se 10 hội nhóm + tên nv = code
👉Chụp ảnh màn hình gửi lại admin
👉Yêu cầu fay búc 300 bb trở lên”

https://www.facebook.com/photo/?fbid=128375820261063&set=a.109409682157677

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *