Trời lạnh lắm, ở nhà làm tý Taxi Rồng Đỏ thui!!
#Lộc_tương_tác
𝗖𝗵𝗼̛𝗶 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗧𝗔𝗜𝗫𝗜𝗨 𝗺𝗼̂̃𝗶 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 :
🎛 𝐶𝑎̂𝑛 𝑘𝑒̀𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 100𝑀
🎛 𝑇𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑢̛́ 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛
🎛 Đ𝑢 𝑑𝘢̂𝑦 𝑎̆𝘯 𝘮𝑎̣𝘯ℎ 𝑞𝘶𝑎́ 𝑛𝘨𝑜𝘯
🎛 𝘟𝑎𝘯ℎ 𝑐𝘩𝑖́𝘯 𝑠𝑜̂́ 1 𝑉𝑁
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🕹Chơi ngay tại: Rongdo.club 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122124960722074863&set=a.122108646212074863

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *