𝐁𝐨̛𝐦 𝐂 𝐎 𝐃 𝐄 𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 🥰
𝐋𝐢𝐤𝐞 + 𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝟓 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩 = 𝐜𝐦𝐭 𝐭𝐚𝐠 𝟓 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀ 😇
100 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝐶 𝑂 𝐷 𝐸 50𝑘 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 100 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑠𝑜̛́𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝐶 𝑂 𝐷 𝐸 20𝑘 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡
SaoWin update tên miền mới : S A O 2 9 . W I N
➖➖➖➖➖➖➖➖
SAOWIN thông báo update tên miền mới hỗ trợ khách hàng có 1 trải nghiệm mượt mà và ổn định trên mọi phương diện
𝗖𝗢̂̉𝗡𝗚 𝗚.𝗔.𝗠.𝗘 𝗛𝗢̂̃ 𝗧𝗥𝗢̛̣ 𝗗𝗨𝗬 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗧𝗔̣𝗜 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗖𝗛𝗔𝗧 mọi thắc mắc cần trợ giúp, anh/chị vui lòng liên hệ livechat để được hỗ trợ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122127267212048380&set=a.122093796536048380

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *