🎁 𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐀𝐏𝐏 𝐒𝐔𝐌𝐂𝐋𝐔𝐁 𝟓 𝐒𝐀𝐎 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐀𝐘 – 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐋𝐎̣̂𝐂 𝐌𝐎𝐌𝐎 𝐍𝐆𝐀𝐘

𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐋𝐄̣̂ 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 :
1️⃣ KHÁCH HÀNG VOTE 5* TRÊN APP 📲 : GUNNER-RUN-INFINITY
TẠI APPSTORE

2️⃣ QUAY VIDEO THÀNH CÔNG, ĐÁNH GIÁ TỐT TRÊN 20 TỪ

3️⃣ Like + Theo dõi fanpage : https://www.facebook.com/sumproclub2023

4️⃣ Theo dõi kênh tin tức : https://t.me/thongbaosumclub

𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐕𝐔𝐈 𝐋𝐎̀𝐍𝐆 𝐆𝐔̛̉𝐈 Đ𝐔̉ 𝐀̉𝐍𝐇 𝐂𝐀́𝐂 𝐁𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐕𝐄̂̀ 𝐅𝐀𝐍𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐍𝐆𝐀𝐘 Đ𝐄̂̉ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐋𝐎̣̂𝐂 𝟏𝟎𝐊 𝐌𝐎𝐌𝐎

𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 : 𝟐𝟑𝐡𝟑𝟎 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲

⛔️ 𝐂𝐡𝐮́ 𝐲́ :
❌ Các tài khoản tham gia phải trên 300 bạn bè
❌ Mọi trường hợp gian lận sẽ bị ban vĩnh viễn
=======•======
🔎 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐓𝐀̣𝐈 : 𝐒𝐔𝐌𝟒.𝐂𝐋𝐔𝐁

https://www.facebook.com/photo?fbid=229863869849070&set=a.119692350866223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *