𝗧𝗔̀.𝗜 𝗫𝗜̉.𝗨 𝗠𝗗𝟱 – 𝗛𝗘̣̂ 𝗧𝗛𝗢̂́𝗡𝗚 𝗚.𝗔.𝗠.𝗘 𝟱.𝟬
Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây
Dòng đời xô đẩy chúng ta tất tay md5, ă.n ngay tới già

👍 𝗕𝗮̉𝗼 𝗠𝗮̣̂𝘁 – 𝗨𝘆 𝗧𝗶́𝗻 – Đ𝗮̉𝗺 𝗕𝗮̉𝗼 – 𝗖𝗵𝗮̂́𝘁 𝗟𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 đó là những điều mà 𝗫𝗩𝗜𝗣𝟭 .𝗪𝗜𝗡 cam kết với anh em ngay từ đầu
👍 𝗫𝗩𝗜𝗣𝗪𝗜𝗡 Đ𝗔̆̉𝗡𝗚 𝗖𝗔̂́𝗣 𝗖𝗔𝗦.𝗜𝗡𝗢 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗡𝗔𝗠
Link tải app duy nhất: Xvip1 Win

𝗢̛̉ Đ𝗮̂𝘆 𝗖𝗼́ 𝗦𝘂̛̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂.𝗻 𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗤.𝘂.𝗮̀

#Buoc1: Theo dõi fanpage + tym bài viết + tag 5 bạn bè và chia sẻ bài viết vào 5 hội nhóm
#Buoc2: Chụp ảnh màn hình phần thực hiện ở bước1 sau đó gửi vào fanpage và nhận q.u.à ngay

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303035202574347&set=a.293243640220170

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *