Lộc code không giới hạn
Dồn thoải mái, rút không cần nạp
Chỉ có thể là CAMP88

👉Đạt 500 comment và 1000 chia sẻ lên CODE nha AE
Lưu ý:
– Sẽ quá nhân không được quá 50%
– Spam không được quá 50%
– Hoàn thành trước 14h30
Nếu không đạt yêu cầu sẽ không lên CODE nha AE
==========//==========
👉 Rút không cần nạp
🏘 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 nhận lộc: @𝐜𝐚𝐦𝐩𝟖𝟖𝐭𝐚𝐧𝐥𝐨𝐜
🌐Chơi ngay tại: 𝐜𝐚𝐦𝐩𝟖𝟖. Top

https://www.facebook.com/photo/?fbid=263067216555952&set=a.207921912070483

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *