🫠 𝐗𝐚̃ 𝐒𝐢̀ 𝐓𝐫𝐞́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐞̂ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̛́𝐭 🫠
𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭 : 𝗟𝗶𝗸𝗲 + 𝗧𝗮.𝗴 𝟱 𝗯𝗮̣.𝗻 𝗯.𝗲̀ +𝗖𝗵𝗶.𝗮 𝘀𝗲̉ 𝗹𝗲̂𝗻 𝟱 𝗻𝗵𝗼́.𝗺 (𝘤𝘩𝘶̣𝘱 𝘢̉𝘯𝘩 𝘮𝘢̀𝘯 𝘩𝘪̀𝘯𝘩)
💥𝑮𝒖̛̉𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑵𝑽 = 𝒄,𝒐,𝒅,𝒆💥 #20k #50k
➖➖➖➖➖💎➖➖➖➖➖
🎮 𝐒𝐀𝐎𝟕𝟖𝟗. 𝐔𝐒 – 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 𝐗𝐀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐈́𝐍
⭐️𝐂𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐍𝐀̣𝐏_𝐓𝐇𝐄̉ • 𝐌𝐎𝐌𝐎 • 𝐁𝐀𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐭𝐮̛̣ đ𝐨̣̂𝐧𝐠, 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜.
🏧𝐓𝐇𝐄̉ 𝐂𝐀̀𝐎-𝐀𝐓𝐌 – 𝐌𝐎𝐌𝐎 𝐧𝐚̣𝐩 𝐫𝐮́𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐨̂́𝐜 𝟑𝐩 ⏰

Link tải: Sao789.US

https://www.facebook.com/photo?fbid=122153439158031359&set=a.122109450824031359

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *