THAM GIA GROUP – NH Ậ N Q U À M AX ĐỎ
Bước 1: Like + chia sẻ bài viết vào 5 hội nhóm
Bước 2: Chụp ảnh màn hình sau đó comment vào bài viết kèm tnv
Nph sẽ check comment và gửi l ộ c ngẫu nhiên qua tnv. Xin cảm ơn
🍀 Hoàn thành xong đợi ad gửi l ộ c cho AE nhé!
➖➖➖➖➖➖➖➖
𝗫 𝗩 𝗜 𝗣 𝗪 𝗜𝗡 𝗖 𝗔 𝗦𝗜. 𝗡𝗢 𝗫𝗔𝗡𝗛 𝗖. 𝗛 𝗜́𝗡 – 𝗠 𝗗 𝟱 𝗨𝗬 𝗧𝗜́𝗡
𝐿𝑖 𝑛 𝑘 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐: 𝑋 𝑣𝑖𝑝8. 𝑤 𝑖 𝑛 (𝑏𝑜̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ)
👉 𝐶 𝑜̂̉ 𝑛 𝑔 𝑔. 𝑎 .𝑚 .𝑒 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 , đ𝑜̂̀ ℎ𝑜𝑎̣ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡
🔐 𝑁. 𝑎̣ 𝑝/𝑅 .𝑢́ 𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑢̛̀ 1-5 𝑝ℎ𝑢́𝑡, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑚𝑎̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔

https://www.facebook.com/photo/?fbid=344148031796397&set=gm.1774093343017357&idorvanity=1510226582737369

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *